Σχεδιασμός

955961

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή της ιστοσελίδας σας, πρέπει να δημιουργηθεί η δομή της. Αποφασίστε ποιες κατηγορίες θα περιλαμβάνει. Μελετήστε πως θα διαρθρωθεί ο κατάλογος των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Ποιος θα είναι ο τρόπος παρουσίασης και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Ποια από τα αυτά θα πρέπει να έχουν ειδικό τρόπο παρουσίασης. Ποια από τα μέρη της ιστοσελίδας θα πρέπει να ενημερώνονται. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν, μετά την αρχική τριβή με το νέο σας εργαλείο. Σε αυτό θα σας βοηθήσει η εταιρεία που έχετε επιλέξει για την κατασκευή. Τελικά, θα πρέπει να αποφασίσετε σε πόσες γλώσσες θα μπορεί να εμφανίζεται η ιστοσελίδα και αν θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πάντα σε όλες τις γλώσσες.

Στο σχεδιάγραμμα που θα προκύψει, θα πρέπει να γίνεται σαφείς διαχωρισμός των τμημάτων – κατηγοριών. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται μια περιγραφή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο. Η δομή θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να κάνει όσο το δυνατόν ευκολότερη την πλοήγηση του επισκέπτη.

Scroll to Top