Το περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες με τους περισσότερους επισκέπτες στην Ελλάδα, σχεδιαστικά δεν έχουν να πουν τίποτα. Αυτό που προσελκύει τον κόσμο είναι το περιεχόμενο τους. Αν το κοινό βρει σε εσάς αξιόλογες και πρωτότυπες πληροφορίες, που ανανεώνονται συχνά, εκτός του να σας «επισκέπτεται» θα το προτείνει και σε άλλους.

Συγκεντρώστε λοιπόν περιεχόμενο και αποφύγετε την απλή παράθεση καταλόγων και φωτογραφιών. Μελετήστε το εταιρικό σας προφίλ και κάντε το πιο ελκυστικό. Δώστε αναλυτικά την εταιρική σας ταυτότητα και το πλαίσιο δραστηριοτήτων σας Ζητήστε τη βοήθεια της διαφημιστικής σας εταιρείας ή ακόμα και κάποιου φιλολόγου. Τα διαφημιστικά φυλλάδια που κάποτε φτιάξατε για να μοιράζετε ίσως να μην κάνουν για παρουσίαση στο internet. Δημιουργήστε αναλύσεις και εκθέσεις για την εταιρείας σας. Επιλέξτε άρθρα που σας αφορούν. Δείτε τον ανταγωνισμό και πάρετε ιδέες. Προβάλετε το κύρος της εταιρείας σας στο internet.

Scroll to Top